• CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE - pogledaj cjenik usluga