• Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošača - pogledaj dokument
  • Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga - pogledaj dokument