• Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - pogledaj dokument
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - pogledaj dokument