Dana 03.09.2022. g neće se odvoziti miješani komunalni otpad, zbog kvara na kamionu za prikupljanje i prijevoz otpada. Otpad će se prikupljati u ponedjeljak, 05.09.2022. godine, u cijelom mjestu, uključujući i naselje Dubrovnik.